Tid
Tema
Ansvarlig
08.30
Oppmøte og registrering
Arrangør
08.45
Presentasjon av formålet og teamet bak konferansen
Pål Bakke

Nåtid – Hvor står vi?

Tid
Tema
Ansvarlig
09.00
Sikkerhetskultur – Kystverkets tjenester til næringen
Einar Vik Arset, Kystverket
09.20
Northguider - alene mot Barentshavet
Sigve Drønen, operasjonssjef Northguider • Tore Hongset, HRS Nord • Anders Krakstad, Kystvakten • Rune Bergstrøm, Kystverket
10.20
Berging av lasteskipet Eemslift Hendrika
Hans Petter Mortensholm, Kystverket. SMIT Salvage
10.50
Pause
Arrangør
11.05
Havarikommisjonens rolle og erfaringer.
Dag S. Liseth, avdelingsdirektør Havarikommisjonen
11.30
Den foretrukne maritime administrasjonen?
Håvard Gåseidnes, Sjøfartsdirektoratet
11.45
Stemmer kartet med terrenget?
Roger Halsebakk, Sølvtrans. Bjørn Inge Furuli, Nye Giske Havfiske
12.15
Rettssikkerhet ved sjøulykker
Trond Solvang, Professor ved Nordisk Institutt for sjørett
12.45
Lunsj
Arrangør

Samtidige sesjoner, velg 1

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
13.30
Sesjon 1 - Suksessfaktorer og fallgruver i rekrutteringsarbeidet for maritim sektor
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS • Guri Lillebø, HR/Mannskapssjef, Island Offshore
13.30
Sesjon 2 - Sikkerhetsstyring i praksis/Cyber Security som integrert del av styringssystemet.
Bjørn Inge Furuli, Operasjonssjef, Nye Giske Havfiske AS • Rita Sævik, Eier, Ervik & Sævik AS • Erlend Erstad, PhD kandidat NTNU • Marie Haugli Larsen, PhD kandidat NTNU
13.30
Sesjon 3 - Hvordan ta steget fra teknologiske muligheter til sunne investeringer? Grønn Teknologi
Einar Bjørshol, Kystverket, Henrik Burvang, Kystverket , Kurt Ivar Gram Franck, Kystverket, Vilmar Æsøy, NTNU Marte F. Giskeødegård,NTNU • Arve Dimmen, Kystverket
13.30
Sesjon 4 - Optimalisering av arbeidsstokken – hvilke grenser setter styringsretten, og hvordan foreta suksessfulle endringer og omstilling?
Monica Nipen, HR Manager Havila Kystruten • Monica Gjerde Sperre, advokat & partner, Kvale Advokatfirma DA • Sara Storøy, Advokat, Kvale Advokatfirma DA
13.30
Sesjon 5 - Prediktivt Vedlikehold – Del 1 Faglige innlegg og diskusjoner om begrepet prediktivt vedlikehold.
Andre Ellefsen, NTNU • Robin Halsebakk, Operasjonsansvarlig, Sølvtrans AS
13.30
Sesjon 6 - Bærekraftvurderinger av leverandørkjeden generelt og verft spesielt
Fanny F. Bye, Eksportfinansiering Norge

Samtidige sesjoner, velg 1

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
14.30
Sesjon 1 - Kan alle trenes til å bli en god Kaptein?
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS • Mats Aksnes, QHSE Manager Island Offshore
14.30
Sesjon 2 - Sikkerhetsstyring – Rederiets Plikter. Hvordan håndtere uønskede hendelser?
Monica Gjerde Sperre, advokat & partner, Kvale Advokatfirma DA • Knut Ivar Steinhovden, advokat, Kvale Advokatfirma DA • Bjørn Inge Furuli, Operasjonssjef, Nye Giske Havfiske AS
14.30
Sesjon 3 - Fra teknologiske muligheter til sunne investeringer. Digitale Informasjonstjenester
Bjørnar Kleppe, Kystverket , Bjarne Pareliussen, NTNU, Marthe F. Giskeødegård, NTNU • Arve Dimmen, Kystverket • Vilmar Æsøy, Professor NTNU Ålesund
14.30
Sesjon 4 - Verftskontrakter – nybygg, ombygging, reparasjon
Lilly Kathrin Relling, senioradvokat, Kvale Advokatfirma DA • Henrik Grung, partner og advokat, Kvale Advokatfirma DA
14.30
Sesjon 5 - Prediktivt vedlikehold – del 2 Workshop
Andre Ellefsen, Dipai AS• Robin Halsebakk, Operasjonsansvarlig, Sølvtrans AS
14.30
Sesjon 6 - Status og vegen videre for sammenslåingen av Eksportkreditt Norge og GIEK til Eksportfinansiering Norge. Forenklinger i tilbudet til maritim næring.
Olav Einar Rygg, Eksportfinansering Norge

Fremtid – Hvor går vi?

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
15.30
Navigering i krevende tider
Tommy Walaunet, Island Offshore AS
15.50
Nye muligheter for verdiskaping framover
Njål Sævik, Havila
16.10
Kompetanse er nøkkelen til å løse klimautfordringene
Stig Remøy, Olympic Rimfrost
16.30
Pause
16.50
Erfaring med det grøne skiftet om bord i Fjord 1
Andre Høyset, Fjord1
17.10
Maritim Transformasjon; Ny sikkerhetsutfordring?
Anders Mikkelsen, Regional Business Development Manager, DNV
17.30
Pause
17.45
Ny teknologi på havet – hva må til for å lykkes?
Ronny Vågsholm, Driftsdirektør Lerøy Havfisk AS og Eldar Kåre Farstad, Konsernsjef Lerøy Havfisk
18.05
Fremtidens rederikontor
Marte F. Giskeødegård, NTNU og studenter fra NTNU
18.30
Debatt og oppsummering
Pål Bakke Navn på paneldeltakere kommer
19.00
Mat, mingling og underholdning
Arrangør