Tid
Tema
Ansvarlig
08.30
Oppmøte og registrering
Arrangør
08.45
Presentasjon av formålet og teamet bak konferansen
Pål Bakke

Nåtid – Hvor står vi?

Tid
Tema
Ansvarlig
09.00
Sikkerhetskultur – Kystverkets tjenester til næringen
Einar Vik Arset, Kystverket
09.30
Northguider - alene mot Barentshavet
Sigve Drønen, operasjonssjef Northguider • Tore Hongset, HRS Nord • Geir Martin Leinebø, KV Svalbard • Hans Petter Laahne Mortensholm, Kystverket
10.30
Pause
10.45
Den foretrukne maritime administrasjonen?
Lars Alvestad, Sjøfartsdirektoratet
11.15
Stemmer kartet med terrenget?
Roger Halsebakk, Sølvtrans
11.45
Rettssikkerhet ved sjøulykker
Trond Solvang, Professor ved Nordisk Institutt for sjørett
12.15
Havarikommisjonens rolle og erfaringer
Dag S. Liseth, avdelingsdirektør Havarikommisjonen
12.45
Lunsj
Arrangør

Samtidige sesjoner, velg 1

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
13.30
Sesjon 1 - Suksessfaktorer og fallgruver i rekrutteringsarbeidet for maritim sektor
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS • Guri Lillebø, HR/Mannskapssjef, Island Offshore
13.30
Sesjon 2 - Sikkerhetsstyring i praksis Cyber Security/IT sikkerhet som integrert del av styringssystemet.
Bjørn Inge Furuli, Operasjonssjef, Nye Giske Havfiske AS • Rita Sævik, Eier, Ervik & Sævik AS • Erlend Erstad, PhD kandidat NTNU • Marie Haugli Larsen, PhD kandidat NTNU
13.30
Sesjon 3 - Hvordan ta steget fra teknologiske muligheter til sunne investeringer?
Marte F. Giskeødegård, NTNU • Arve Dimmen, Kystverket
13.30
Sesjon 4 - «Skipsarbeidsrett og HR til sjøs» «Rederiets styringsrett ved omstilling»
Monica Nipen, HR Manager Havila Kystruten • Monica Gjerde Sperre, advokat & partner, Kvale Advokatfirma DA • Sara Storøy, Advokat, Kvale Advokatfirma DA
13.30
Sesjon 5 - «Prediktivt Vedlikehold – Del 1» Faglige innlegg og diskusjoner om begrepet prediktivt vedlikehold.
Andre Ellefsen, NTNU • Robin Halsebakk, Operasjonsansvarlig, Sølvtrans AS
13.30
Sesjon 6 - «Bærekraftvurderinger av leverandørkjeden generelt og verft spesielt»
Fanny F. Bye, Eksportfinansiering Norge

Samtidige sesjoner, velg 1

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
14.30
Sesjon 1 - «Kan alle trenes til å bli en god Kaptein?»
Jon Rune Nygård, Symbio Consult AS • Mats Aksnes, QHSE Manager Island Offshore
14.30
Sesjon 2 - «Sikkerhetsstyring – Rederiets Plikter. Hvordan håndtere uønskede hendelser?»
Monica Gjerde Sperre, advokat & partner, Kvale Advokatfirma DA • Knut Ivar Steinhovden, advokat, Kvale Advokatfirma DA • Bjørn Inge Furuli, Operasjonssjef, Nye Giske Havfiske AS
14.30
Sesjon 3 - Workshop med fokus på fremtidsrettet drift
Marthe F. Giskeødegård, NTNU • Arve Dimmen, Kystverket • Vilmar Æsøy, Professor NTNU Ålesund
14.30
Sesjon 4 - Verftskontrakter – nybygg, ombygging, reparasjon
Lilly Kathrin Relling, senioradvokat, Kvale Advokatfirma DA • Henrik Grung, partner og advokat, Kvale Advokatfirma DA
14.30
Sesjon 5 - «Prediktivt vedlikehold – del 2» Workshop
Andre Ellefsen, NTNU • Robin Halsebakk, Operasjonsansvarlig, Sølvtrans AS
14.30
Sesjon 6 - Status og vegen videre for sammenslåingen av Eksportkreditt Norge og GIEK til Eksportfinansiering Norge. Forenklinger i tilbudet til maritim næring.
Olav Einar Rygg, Eksportfinansering Norge
14.30
Sesjon 7 - Berging av lasteskipet Eemslift Hendrika
Kristian Lindhartsen, partner og advokat, Kvale Advokatfirma DA, Kystverket. SMIT Salvage

Fremtid – Hvor går vi?

Tid
Navn på sesjon
Ansvarlig
15.30
Navigering i krevende tider
Tommy Walaunet, Island Offshore AS
15.50
Fremtidens rederikontor
Marte Giskeødegård, NTNU
16.10
Nye muligheter for verdiskaping framover
Njål Sævik, Havila
16.30
Pause
16.50
«Kompetanse er nøkkelen til å løse klimautfordringene»
Stig Remøy, Olympic Rimfrost
17.10
Erfaringar med det grønne skifte om bord i Fjord1
Andre Høyset, Fjord 1
17.30
Pause
17.45
Maritim transformasjon: Ny sikkerhetsutfordring?
Anders Mikkelsen, Regional Business Development Manager, DNV
18.05
Ny teknologi på havet – hva må til for å lykkes?
Ronny Vågsholm, Driftsdirektør Lerøy Havfisk AS og Eldar Kåre Farstad, Konsernsjef Lerøy Havfisk
18.30
Debatt og oppsummering
Pål Bakke Navn på paneldeltakere kommer
19.00
Mat, mingling og underholdning
Arrangør