Innleder – Vilmar Æsøy

Teknologiske muligheter med fokus på fremtidsrettet drift

Vilmar Æsøy, professor NTNU Ålesund

Workshopen vil ta for seg gapet mellom muligheter innen teknologi og utnyttelse. For å diskutere dette kommer faggruppeleder for maritime teknologi ved IHB, Vilmar Æsøy. Vilmar har jobbet flere år i industrien før han kom tilbake til akademia hvor han nå jobber som professor innen «grønne skipssystem».