Innleder – Ronny Vågsholm

Ny teknologi på havet – hva må til for å lykkes?

Ronny Vågsholm tok over som driftsdirektør i LERØY HAVFISK AS i april 2018. Han er daglig leder i Nordland Havfiske AS, Hammerfest industrifiske AS og Finnmark Havfiske AS, som er rederiene i LERØY HAVFISK AS. Vågsholm har vært ansatt i LERØY HAVFISK AS siden 2011 og har vært en del av ledergruppen siden 2013. Han begynte sin maritime karriere på fiskeri, deretter kystvakten hvor han har tjenestegjort i flere operativ stillinger og avsluttet som Skipssjef. Vågsholm har også en bakgrunn fra kystverket som seniorrådgiver i sjøsikkerhetsavdeling, samt regionsjef for Tide Sjø i Møre og Romsdal.

Vågsholm har maritim utdannelse (sjøkaptein) fra høgskolene i Ålesund (NTNU) og tilleggsutdannelse fra forsvaret, befalskole, nasjonalt langkurs kystvakt og stabstudie.