Innleder – Olav Einar Rygg

Status og vegen videre for sammenslåingen av Eksportkreditt Norge og GIEK til Eksportfinansiering Norge

Olav Einar Rygg er utlånsdirektør i Eksportfinansiering Norge AS. Han har fulgt maritimt næringsliv og Møreklyngen siden 1990-tallet og vært tett på gjennom de ulike sykluser som næringen har vært gjennom. Lån og garantier fra staten er sentrale virkemidler for å sikre norske bedrifter konkurransedyktig finansiering. Fra 1. juli ble Eksportkreditt Norge AS og GIEK fusjonert til ett selskap. Formålet er å skape et mer effektivt låne- og garantitilbud til bedriftene og bankene. Olav leder arbeidsgruppen for «Kundeopplevelse og produkter» knyttet til fusjonen. Han vil gi en oppdatering på fusjonen og hvordan det nye selskapet kan støtte maritim næring i markedsutviklingen framover.