Innleder – Njål Sævik

Njål Sævik er CEO i Havila Shipping ASA. Han tok styrmannskolen og seilte ute i flere år før han gikk i land og tok til i lederstilling i familierederiet. Havila Shipping ble etablert i 2003, og var det tredje offshore supply firmaet som hans far Per Sævik grunnla. Havila Shipping ble etablert med 10 skip – veksten har vært hurtig og i dag opererer de en flåte bestående av mange av de mest moderne offshore fartøyene i industrien.

Høy kvalitetsstandard utgjør selve plattformen for virksomheten. Havila er langsiktige og verdibaserte. Investeringene gjøres for å foredle og skape nye verdier, utvikle lønnsomme arbeidsplasser og gode lokalsamfunn. Njål viderefører konsernets og familiens verdier, er sterkt samfunnsengasjert og er en betydelig bidragsyter inn til maritim klynge.