Innleder – Monica Nipen

Rederiets spillerom ved endring og omstilling

Monica Nipen er HR-direktør i Havila Kystruten. Hennes nåværende og tidligere arbeidserfaring har i stor grad bestått av arbeidsoppgaver knyttet til mennesker som på ulike vis har vært, eller er, knyttet til den maritime klyngen gjennom arbeid i Aetat/NAV og Klevenkonsernet. Monica er opptatt av HR-faget, og har gjennom sitt arbeid i Havila Kystruten sett hvor viktig det er å arbeide systematisk og målrettet med å få på plass nødvendige avtaler, samarbeidsformer og ansvarsfordeling. Hun kan ikke få understreket dette nok når hun nå ser tilbake på hvordan en pandemi og forsinkede skip kan gjøre en virksomhetsoverdragelse mer krevende.