Innleder – Monica Gjerde Sperre

Tema 1: Rederiets spillerom ved endring og omstilling
Tema 2: Sikkerhetsstyring – Rederiets Plikter. Hvordan håndtere uønskede hendelser?

Monica Gjerde Sperre, advokat og partner Kvale

Monica G. Sperre er sterkt engasjert i næringen og dens rammebetingelser.

Hun er spesialisert innen arbeids- og skipsarbeidsrett samt sikkerhet/HMS til sjøs. Hun bistår flere større rederi innen fiskeri, brønnbåt, offshore, passasjer-  og varetransport, servicefartøy samt en rekke bedrifter innen maritim industri langs hele kysten.

Hun har lang og bred bransjeerfaring som  grunnlag for å gi råd til  næringen i krevende omstillings- og endringsprosesser som berører ansatte både på land og mannskap på sjøen.

Sperre har sjørett som spesialfag og har i 25 år arbeidet med mannskapsrett og sikkerhet til sjøs. Hun har omfattende erfaring på tariff– og forbundsspørsmål, og drøfter jevnlig denne type tema med rederi og øvrig næring. Hun bistår i forhandlinger og med utarbeidelse av arbeidskontrakter, instrukser og sluttavtaler, samt ved strukturerte nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelse, varsling, oppsigelse, avskjed og suspensjon. Hun har omfattende og bred prosedyreerfaring.

Monica G. Sperre holder hvert år en rekke kurs og seminar på arbeidsrettens område – blant annet for Advokatenes HR. Hun er i tillegg gjesteforeleser for Shipping Management studenter ved NTNU.