Innleder – Mats Stendal Aksnes

Bør alle kunne bli kaptein?

Mats Stendal Aksnes er HMSK leiar i Island Offshore. Han vaks opp i ishavsbygda Tjørvåg, og sette tidleg sjøbein. Etter nautiske studier på Høgskulen i Ålesund segla han ti år som dekksoffiser og kaptein i utanriks fart. I 2009 tok han arbeid i HMS avdelinga til Island Offshore og ikkje lenge etter overtok han stillinga som HMSK leiar.

Gjennom fleire år har han vore sterkt delaktig i gjennomføring og operasjonalisering av leiarprogram for kapteinar. Nokre av dei grunnleggande spørsmåla som blir stilt i programmet er:

  • Bør alle kunne bli kaptein?
  • Kan alle trenast til å bli gode leiarar?