Innleder – Lilly Kathrin Relling

Sesjon 4 – 1. Verftskontrakter – nybygg, ombygging, reparasjon – 2. Vraking av skip – Harrierdommen

Lilly Kathrin Relling, senioradvokat i Kvale.

Relling arbeider innen olje, gass og shipping. Hun bistår norske og utenlandske klienter på ulike forretningsjuridiske områder og har betydelig erfaring med rådgiving til aktører innenfor shipping- og offshoreindustrien.

Hun har bred erfaring med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av kontrakter, herunder certepartier, fabrikasjonskontrakter og andre kommersielle avtaler.

Lilly Kathrin Relling har også bred prosesserfaring både for de ordinære domstoler og voldgift.