Innleder – Jon Rune Nygård

Jon Rune Nygård er en av initiativtagerne til Rederikonferansen.

Sesjoner: Rekruttering og Lederutvikling

Jon-Rune Nygård er ansvarlig for sesjonene som omhandler «Rekruttering» og «Ledelsesutvikling». Han har en formell bakgrunn som Master of Management innen organisasjonspsykologi og ledelse,og Høyskolekandidat i økonomi og administrasjon.

Jon Rune er bosatt i Spjelkavik, og har siden 1987 arbeidet med ledelses- og utviklingsorienterte prosesser. Han har arbeidet som organisasjonssjef, marketingssjef. Siden 2016 har han forelest på moduler på masterprogrammet «Krevende maritime operasjoner»ved og bachelorprogrammet «Rekruttering/HRM» Shipping Management, ved NTNU.

Siden 2000 har han arbeidet som organisasjonsrådgiver i SYMBIO CONSULT AS. SYMBIO CONSULT as blir benyttet av både private bedrifter og offentlige institusjoner i forbindelse med organisasjonsutvikling. Han er også en av gründerne til Commuroom AS .

Han har jobbet for flere rederi i forbindelse med rekrutteringsbistand og ledertrening. Han har blant annet stått ansvarlig for 7 årskull på «Kapteins-programmet» til Island Offshore.