Innleder – Henrik Grung

Henrik Grung, partner i Kvale.

Grung arbeider hovedsakelig med eierstyring, selskapsledelse, bedriftsstrategi og industriell utvikling, med hovedvekt på virksomheter som i ulike faser er knyttet til oppkjøp, fusjoner, fisjoner og allianser.

Han har bred erfaring fra internasjonale, nasjonale og regionale forretningsforhold innen et bredt spekter av bransjer, primært maritim og marin næring, næringseiendom, handel og industri, men også innen offshore, oljeservice, shipping og verkstedindustri.

Henrik Grung har i over 22 år arbeidet som rådgiver og prosjektleder inn i krevende prosesser som også forutsetter kommersiell- og forretningsmessig forståelse og evne til å finne bærekraftige løsninger for de berørte. Han har i samme periode fokusert systematisk på rådgivning til ledere, styrer og strategiske eiere, nasjonalt særlig innen industrien og næringslivet langs kysten med hovedfokus på Vest- og Nord-Vestlandet