Innleder – Håvard Gåseidnes

Høgskolekandidat nautikk (HiÅ) og mastergrad risikostyring og sikkerhetsledelse (UiS). Begynte karriere til sjøs og seilte på olje/gasstankskip som styrmann frem til 2004 da jeg begynte i Sjøfatsdirektoratet. Har hatt en rekke forskjellige roller. Seneste 2,5 år som fungerende avdelingsdirektør fartøy og sjøfolk. Har i den rollen overordnet ansvar for blant annet forvaltning og utvikling av regelverk, forebyggende sikkerhetsarbeid, oppfølging av ulykker, sjøfolks sertifikater og kompetanse, tilsyn ved nybygg og større ombygginger. Prosesseier forebyggende arbeid og overvåking av risikofaktorer for sikker og bærekraftig skipsfart.