Innleder – Fanny Fabricius Bye

Bærekraftvurderinger av leverandørkjeden generelt og verftspesielt

Fanny Fabricius Bye er ansvarlig for bærekraft i Eksportfinansiering Norge.

Hun har mange års erfaring med skipsfinansiering før hun de siste åtte årene hovedsakelig har arbeid med bærekraft. Veiledning knyttet til aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden generelt, men av utenlandske verft spesielt har vært sentralt.