Innleder – Eldar Kåre Farstad

Ny teknologi på havet – hva må til for å lykkes?

Eldar Kåre Farstad er konsernsjef i LERØY HAVFISK AS fra 1. november 2020. Farstad har tidligere vært finansdirektør siden januar 2012. Han har vært økonomidirektør for segmentet Fangst siden mai 2011, og Senior Vice president/Corporate Group Controller siden mai 2005. Farstad kom da fra stillingen som økonomidirektør i West Fish Aarsæther AS som ble innfusjonert i HAVFISK AS (Aker Seafoods ASA) i forkant av børsnoteringen i 2005. Farstad har en Bachelor in Business Administration fra Handelshøyskolen BI.