Innleder – Einar Vik Arset

Sikkerhetskultur – Kystverkets tjenester til næringen

Einar Vik Arset er kystdirektør og har ledet Kystverket siden 2019. Han har utdanning fra bl.a. NHH og 15 års offentlig ledererfaring. Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning med hovedkontor i Ålesund. Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet, og inkluderer utvikling av farleder, fyr- og merketjenester, sjøtrafikksentralene, lostjenesten, havnesikring, beredskap mot akutt forurensning, transportplanlegging og en rekke tilknyttede tjenester. Kystverket driver utstrakt aktivitet innen behandling og distribusjon av maritime data for myndigheter og næringsliv, og har et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk innen det maritime domene.

Kystverkets visjon er å utvikle kysten og havområdene til verdens sikreste og reneste.