Innleder – Andre Listou Ellefsen

Prediktivt vedlikeholds

Andre Listou Ellefsen, Grunder, eier og Daglig Leder i DIPAI AS.

Andre fullførte sin doktorgrad i dyp maskinlæring og prediktivt vedlikehold rettet mot maritim næring sommeren 2020 ved NTNU i Ålesund.

I dag er han daglig leder i DIPAI AS som ble etablert for å kommersialisere forskningsresultatene oppnådd under doktorgraden. DIPAI AS har som mål å forandre hvordan skipsindustrien planlegger vedlikeholdet sitt. I forhold til dagens periodiske vedlikehold, som resulterer i enten for mye eller for lite vedlikehold på grunn av uforutsigbare driftsforhold, vil prediktive vedlikeholdssystem føre til at skipsindustrien kan utføre vedlikehold til rett tid, og med det redusere kostnader for arbeidstimer, havari, reservedeler og drivstoff.