Rederikonferansen arrangeres 22.09.2021 på PIR, i Keiser Wilhelmsgt 22, Ålesund, og på Scandic Parken Hotell. Oppmøte blir på Scandic Parken.

Et begrenset antall personer kan delta på denne konferansen

De 200 første påmeldte er garantert plass.

Plassene er forbeholdt ansatte i rederinæringen.
Oppgi rederi/selskap ved påmelding.

Presentasjoner blir lagt ut på et eget område på hjemmesiden vår, der betalende deltakere vil ha tilgang via passord. Dersom smittevernhensyn tilsier det, vil konferansen helt eller delvis sendes digitalt via studio.

Rederikonferansen har avtale med Scandic Parken hotell for overnattingspakke, kr 1050 pr natt for enkeltrom med frokost.

Man trenger ingen bestillingskode, men si fra at du skal på konferansen ved bestilling